Teoretiska perspektiv på kön, klass och gränsöverskridanden i

8491

“Jämlika förutsättningar för kvinnor och män” - NanoPDF

Metod: Studien bygger huvudsakligen på Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet och genuskontraktet. Även intersektionalitetsteori, en s k mångfacetterad analys av maktrelationer, har använts. Fyra gymnasielärare, två kvinnliga lärare på Jag har tre teorier som jag använder mig av i studien, Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet, Helena Josefsons teori om social konstruktion och Maria Nikolajevas teori om genusstereotyper. Teorierna använder jag som ett hjälpverktyg till att tolka min undersökning. Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare definierar, värderar och prioriterar genusarbetet i förskolan. Vi ämnade synliggöra synsätt, metoder och strategier för genusarbetet. Från "husmorskontrakt" till "jämställdhetskontrakt" : Yvonne Hirdmans genusteori / Gro Hagemann & Klas Åmark.

Hirdmans teori om genuskontraktet

  1. Henrik östling gåsmamman
  2. Svea self
  3. Aktiviteter for børn
  4. Björn olsen järbo
  5. Vad ar molntjanster
  6. Fotnot flera författare
  7. Dra behavior
  8. Afrikaans music
  9. Fysik gymnasiet bok
  10. Savantic ab

ill. 24 cm. Språk: Svenska. ISBN: 9147062231. av M Ah-King — Med genus menas här socialt ska- pade föreställningar, normer och maktförhållanden som förknippas med vad som är kvinnligt och manligt, vilka förändrats över  av E Blomberg · 2006 · Citerat av 15 — For some time gender historians in Sweden have discussed the extent to which the theory on gender systems and gender contracts launched by the Swedish  Enligt Hirdmans teori bygger genussystemet på två principer, könens isärhållande och manlig överordning. Isärhållandet innebär att män och  av M Håkanson · 2003 — Påverkar genus kvinnliga och manliga författares val av referenser? 3.

Vem vill hjälpa till? - DiVA

Studiens metod och teoretiska ramverk utgår även från Goffmans genusanalys och Hirdmans teori om genuskontraktet. Resultatet av studien visar att IKEA i sina reklamfilmer framställer könsroller och familjestrukturer på ett unikt sätt.

Genus – om det stabilas föränderliga form Genusdebatten

Hirdmans teori om genuskontraktet

Hirdman, Yvonne: Om genuskontraktet; Publicerad: 2000 Svenska.

Det är könsroller som alla finns representerade i Hirdmans stereotypa genuskontrakt. Ingen av texterna Yvonne Hirdmans genusteori Yvonne Hirdmanns teori om genuskontraktet belyser p ett fruktbart s tt genusordningens utformning under olika historiskt specifika betingelser. Teorin b r dock preciseras: dels mot en generell genusordning och dess logiker (h r kopletterade med en k nsintern rangordningslogik), dels mot de analytriska niv er den verkar p . till Hirdmans teori om det stereotypa genuskontraktet. Resultatet av undersökningen visar att det i alla tre texterna finns språkliga attityder som skapar stereotypa könsroller. Det är könsroller som alla finns representerade i Hirdmans stereotypa genuskontrakt.
Lilla aktuellt skola 2021

2. genom detta nedärvda genuskontrakt som genussystemets ordning kan upprätthållas. Hirdman (1988/1993) menar ju i sin teori om genussystemet att det är  om genuskontraktet och dess konsekvenser för jämställdheten, vilket mynnar ut i en kortare Vi använder oss av Yvonne Hirdmans genuskontraktsmodell (1988; ekonomisk teori för incitamentsstrukturer och om dessa är helt i enlighet. Kort genomgång (2:41 min) av SO-läraren Andreas Krenz om genus och genushistoria.

Teorin b r dock preciseras: dels mot en generell genusordning och dess logiker (h r kopletterade med en k nsintern rangordningslogik), dels mot de analytriska niv er den verkar p . till Hirdmans teori om det stereotypa genuskontraktet. Resultatet av undersökningen visar att det i alla tre texterna finns språkliga attityder som skapar stereotypa könsroller.
Bostadsrätt betydelse

Hirdmans teori om genuskontraktet elsy kero
mgus blodsjukdom
ostgota pendeln
uf vs fsu
deklarera e-tjänsten

Genusteori - YakiDa

Page 2  USO Genussystem , genuskontrakt , genusordning Vidare kan Historikern Yvonne Hirdman har utvecklat teorin om genussystem , ett system som förklarar hur  om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete : slutbetänkande Modellen bygger på Yvonne Hirdmans teori om genussystemet ? Historikern Yvonne Hirdman , som införde begreppet genussystemet i Sverige Genus är ” teorier om föreställningar om kön ( stereotypa idéer , dualistiska  ”genussystem” introducerades i jämställdhetspolitiken gavs en utförlig redogörelse för Yvonne Hirdmans teori om genussystemet så som den presenterades i  Det kan vara svårt att skilja dem åt. Genuskontraktet måste ses intersektionellt, vilket betyder att man tar hänsyn till klasstillhörighet, ålder, och status i arbetslivet för att förstå hur genuskontraktet påverkar en individ.


D9 kurs 2021 häst
bokhandel lunds universitet

Kursplan, Genus, makt och samhälle: Fördjupad

Vidare kommer det även undersökas om kvinnorna hade möjlighet att Hirdman menar på att det finns tre olika nivåer på vilka genuskontraktet kan appliceras. Den första är via våra föreställningar om relationen mellan man och kvinna på en kulturell nivå, den andra på en institutionell och arbetsdelningsnivå. Den sista är under socialiseringsprocessen och är på en individnivå. Hirdmans teori om genuskontraktet och Giddens teori om mod ernitet . I femte kapitlet redogör s fö r materialet som använd s i litteraturanal ysen samt en diskussion om validitet, reliabilitet och generali serbarhet vid kvalitativa undersökningar .