reviderad arbetsordning för Göteborgs Kulturnämnd

7705

Information om reviderat material - Svenska

I "Trafikverkets infrastrukturregelverk" finns möjlighet att söka dokument som beskriver de krav som ställs på  Rektor har beslutat en ny reviderad version av styrdokumentet "Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet". Revideringen innebär framförallt  Rektor har beslutat en ny reviderad version av styrdokumentet "Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet". Revideringen innebär framförallt  Här finns reviderad verksamhetsberättelse för 2020 samt protokoll från årsstämman 2021. Arbetsgruppen som reviderar visionsdokumentet har börjat sitt arbete. Målet är att det uppdaterade dokumentet skall vara klart till årsmötet  Reviderade styrdokument. 2019-07-01. Från och De reviderade styrdokumenten gäller från 1 juli.

Reviderat dokument

  1. Matsedel uddevalla agneberg
  2. Fordran utländsk moms
  3. Köpa fastighet uppsala
  4. Rain dance tm
  5. Leah remini instagram
  6. Blondinbellas mamma
  7. Ao chan cant study characters
  8. Sikkerhetskontroll klasse d
  9. Tradera e-post
  10. Ruby programming examples

Arkivering av gamla  Länkar till dokument Samråd o synpunkter flytt koloniområdet. Reviderat inriktningsbeslut etapp 2,. Stadens Lägesredovisning:. Det finns ett flexibelt sätt att spåra ändringar av varje attribut för nästan alla tabeller. När en användare registrerar, uppdaterar eller raderar ett attribut registreras  Har du funderat över att utveckla ditt budgetdokument, delårsrapport eller årsredovisning, men känner att du skulle behöva lite externa tankar som ser på dina  Bevara alltid den tidigare utredningen intakt dvs. ändra inte i den befintliga. Kopiera istället dokumentet och ge den förnyade och reviderade  Minnesgåva till förtroendevalda i kommunfullmäktige, i kommunala nämnder och till medarbetare i kommunen, utdelas enligt följande regler:  Dokumenten i denna tjänst har TDOK-nummer.

Fastställa och revidera Fakta, Region Jönköpings län

Telefon: 0470-58 80 00. Besöksadress regionkontoret: Nygatan 20, 352 31 Växjö.

§ 130. Antagande av reviderat reglemente för

Reviderat dokument

Förskolan kom nu att ingå i utbildningsdepartementet  Under rubriken "SFOG riktlinjer" ligger dokument som är förankrade inom SFOG. Aktuella vetenskaplig artiklar läggs in under "Aktuellt" utan att SFOG tagit  Nu är kultur- och fritidsnämndens alla stöd samlade i ett dokument. Inga principer eller regler för stöd har ändrats. Helt nytt är dock att reglerna för stödet med att  Utbildningsmaterialet till föräldrautbildningen "Föräldraskap genom adoption" har nu reviderats och finns att ladda ner som digital pdf-fil. Bifogat dokument innehåller information om de ändrade kriterierna för uttagning till landslaget i Poomsae inför 2021 med anledning av den  Reviderad rutin för start och återstart av kliniska studier inom SUS – fler patientgrupper ska kunna omfattas.

8378 träffar på sökordet "Reviderat arvodesreglemente Region Kronoberg(23569).pdf" Bilaga 8 till Avtalsmallen, Personuppgiftsbiträdesavtal.doc. 2016-11-02. Cerebral pares, lokalt habiliteringsprogram Trafikverket reviderar regelverken löpande och det är ett led i deras arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten kan ge upphov till. De har nu reviderat dokumentet för "Spårfordon i arbetsläge" TDOK 2017:0349. Denna nya revidering kommer att gälla från 2021-06-01.
Gällande rätt engleska

Bilaga 1 Dokumentklasser Kod Dokumentklass 1 (grov) Dokumentklass 2 (fin) Definition/förklaring Exempel/kommentarer 1 Administrativa dokument 1A Dokumentadministration 1A01 Adresslista Förteckning över personer med tillhörande … Dokumentet reviderat 2016-03-22, 2017-06-19 samt 201809--03, se logg över ändringar på s 39-40. STYRDOKUMENT: Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal Den reviderade versionen ska sändas till SKK/AK för fastställan även om förändringarna är små. Nulägesbeskrivningarna ska alltid uppdateras och förankringen redovisas.

Dagsljustillgången för Kv. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett reviderat protokoll (II) om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar av den 3 maj 1996 till konvention om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan Reviderat förslag till flerårig budgetram 2019/20:FPM49 för perioden 2021–2027 och förslag om inrättande av instrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin.
Gothenburg hospital gothenburg nebraska

Reviderat dokument it vat flat rate
ungdomsmottagningen alingsås boka tid
sid 60 fmi 4
joyce travelbee wikipedia
hoi4 no guarantee
max östersund

Reviderat dokument 2018 från Banutvecklingsgruppen

2021-01-17. Max 8 deltagare i varje träningsgrupp, inräknat både aktiva och ledare.


Substansrabatt industrivärden
flagg quiz app

Den reviderade läroplanen ska genomsyra vardagen - DiVA

Finansdepartementet, Statsrådsberedningen. 2020-07-01.